Alışveriş sepetiniz boş!

Zümrütün Hikayesi

Zümrüt Ne Anlama Gelir?

Zümrütün anlamı

Zümrüt; tarih boyunca pek çok toplumda zenginliğin simgesi olmuştur. Büyülü güzelliği ve eşsiz rengi ile pek çok mitolojik öyküye, sayısız edebiyat eserine konu olmuştur.

Eski Amerika uygarlıkları İnka ve Aztekler tarafından kutsal taş sayılmış, dini ayinlerde kullanılmıştır.

Tarihte bilinen ilk zümrüt madenleri eski Mısır’da Kızıldeniz’de, milattan önce 3000 – 1500 yılları arasında keşfedilmiştir.  Bu madenler ‘Kleopatra’nın Madenleri’ olarak kayda geçmiştir.

Zümrüt, Vedas adı verilen Antik Hint yazıtlarında “yeşil
taş şans getirir ve iyiliği arttırır”
 ifadesiyle yer bulmuştur. 

Bu ifade, Hintlilerin ünlü maharajas ve maharanis hazinelerinde muhteşem zümrütler olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilir.

emerald

Dünyanın en büyük zümrütü, 1695 yılında bulunan; 10cm büyüklüğünde ve 217 karat ağırlığındaki Moğol Zümrütü’dür. Bir tarafında oyulmuş dua yazıları diğer tarafında ise çiçek figürleri ile süslenmiş taş, efsanevi bir güzelliğe sahiptir.

Aynı zamanda mitlerin ve efsanelerin taşı olarak da bilinir. İnanışa göre, şeytanın cennetten kovulurken alnından düşen ve “kutsal kadeh”de yer alan taş da zümrüttür. Bunun yanında, bir dönem renginden dolayı bu taşın yağmur yağdırdığına da inanılmıştır.

Her ülke edebiyatında farklı bir isimle anılan efsanevi Anka Kuşu’nun bir adı da Zümrüdüanka’dır. Kuşun görkemli ve gerçek olamayacak kadar ihtişamlı güzelliği, zümrüt taşına benzetilerek tarif edilmiştir.

Zümrüt kimi kültürlerde “koşulsuz aşk taşı” olarak da tarif edilir. Sevgililerin birbirlerine verebilecekleri en güzel hediye olarak görülür.

efsanelerin taşı zümrüt

Zümrüt, Peru’da ulusal taş olarak kabul edilmiştir.

Hz. Musa’nın "on emir" adlı ilahi kuralları yazdığı tabletlerin, zümrütten yapıldığına inanılır.

Zümrüt’ün yeşil rengi Müslümanlar için dinsel bir anlam da taşır. Çoğu Arap- Müslüman ülkenin bayrağında bu nedenle yeşil renk vardır.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında pek çok padişah tarafından Zümrüt hem rengi ve temsil ettikleri hem de uğur getirdiğine inanıldığı için en çok tercih edilen taşlardan biri olmuştur. Topkapı Sarayı’nda sergilenen birçok mücevher, hançer ve kılıç zümrütten yapılmıştır.

Bazı İslam ülkelerinde, zümrütün var olan tılsımlı gücünün bazı ayetler okunarak güçlendirildiğine inanılır.

Dünyanın en yaşlı zümrütleri Zimbabve’dedir. Bu coğrafyadan elde edilen zümrütlerin yaklaşık milyonlarca yıl önce oluştuğu düşünülür.

zümrütün manası

Bugün birçok ülkede zümrüt yatakları işletilmektedir. Bu ülkeler arasında Zambiya zümrütleri, zengin yeşil renkleri ve ışığı geçirgenlikleri ile kalite açısından diğerlerinden ayrılır.

Birçok kültürde bu taşın iyileştirici özellikleri olduğuna inanılmış ve tedavi amacıyla da kullanmıştır.

Antik dönemden bu yana kıymet gören zümrüt, Çinliler için de oldukça kıymetlidir. Hatta Çinli işadamlarının, uğur getirmesi için yanlarında zümrüt taşıdıkları da bilinir.

Bazı kültürlerde evliliklerin 55. yıl dönümünde zümrüt hediye etmek bir gelenektir.