Alışveriş sepetiniz boş!

Gümüşün Tarihi

Gümüşün Tarihsel Serüveni  gümüşün tarihçesi

Altın ve bakırdan sonra keşfedilmiş olan gümüş, varlığı yüzyıllardır bilinen değerli metallerden biridir. Az olmasına rağmen hemen hemen dünyanın her yerine yayılan altın, gümüşten önce kullanılmaya başlanmıştır. Gümüşün, doğal halde az bulunması ve yerkürenin çok derinlerinde yer alması gibi nedenler, bu kıymetli madenin insanoğlu ile tanışmasını geciktirmiştir.

gümüşün tarihçesiGümüşün M.Ö. 3100 yıllarında Mısırlılar, M.Ö. 2500 yıllarında Çinliler ve Persler tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Atina’daki gümüş madenleri ise, Yunan tarihinde kayda geçmiştir.

Kaynaklara göre, M.Ö. 800 yıllarına doğru gümüş Nil nehri civarında para olarak kullanılmaya başlanmıştır. M.Ö. 7. yüzyılda, Anadolu'da Lidyalılar tarafından para olarak basılmıştır. Gümüşün ilk kez işlenmesi ise,  Romalılar ile birlikte anılır.

Anadolu'da altın ve gümüşten yapılmış takı ve eşyaların ortaya çıkması, M.Ö. 1800–1500 yıllarına rastlamaktadır. En eski altın ve gümüş takıların ise Orta Tunç Çağı’na ait olduğu ve Alacahöyük mezarlarında ortaya çıkarıldığı bilinmektedir. Altın ve gümüşün yoğun olarak kullanıldığı bir diğer dönem ise 12 ve 13. yüzyıllardır. Bu dönem işlenen çeşitli takılar eşyalar, kakma yöntemiyle altın ve gümüşle süslenmiştir. Osmanlı döneminde ise gümüş ve altın yalın halde işlenmiştir. Kemer, tepelik, çeşitli takılarla birlikte ev eşyalarında yaygın olarak kullanılmıştır. Ayrıca gümüş, Osmanlı’da sikke basımında da kullanılmıştır.

Gümüşün bulunuşu gümüşün bulunması

İlk keşfedildiği dönemde gümüş, dünyanın çeşitli yerlerinde ve az miktarda bulunan doğal gümüş kaynaklarından elde ediliyordu. Doğal gümüş, yerkabuğuna dağılmış bileşikler halinde saf halde veya altın, bakır, civa gibi diğer metallerle alaşımlar halinde bulunuyordu. Norveç, Güney Peru ve Colorado’da yapılan kazılarda işlenmiş büyük külçeler bulunmuş, 1860 yılında İspanya’da, sekiz tonluk bir külçe çıkartılmıştır.

Endüstrinin ilerlemesiyle daha karışık ve saf olmayan gümüş filizleri elde etme yoluna gidildi. Bu durum da doğal gümüş üretimini azaltmaya başladı. Saf gümüş üretimi, dünyanın çok az yerinde ve büyük maliyetlerle yapılmaya başlandı. Bugün gümüş, ağırlıklı olarak bakır, kurşun ve çinko üretimindeki yan ürünlerden elde edilmektedir.