Alışveriş sepetiniz boş!

Altın Madenciliği

Altının Kimyası ve Üretimi       altın madenciliği

Dünyanın madeni çekirdeği, her tonda 1,5 gram altın içeriyor.  Yerkabuğunda ise, bir ton kayada sadece 5 mg. altın bulunuyor. Bu rakamlar, yeryüzünde bulunan altın miktarı ile birlikte bu altını bulmanın ve çıkarmanın ne denli zor olduğunu da bizlere gösteriyor. 

altın madenciliği

Altın, kümelenme ve maden yatağı oluşumu özelliği gösterdiği için arama faaliyetlerini oldukça kolaylaştıran bir maden. Maden yatakları ise birincil ve ikincil olarak ikiye ayrılıyor. Birincil maden yatakları, sıcak su yatakları ve volkanik bölgelerde bulunuyor. Burada metal oluşumuna yol açan sıvılar yerkabuğundaki kayaların kimyasal tepkimeleri sonucu çökelen altının bulunduğu yerlerde şekilleniyor. Sıcak sıvıda eriyen altın daha sonra soğuyor, katılaşıyor ve diğer metallerle birleşince altın cevheri oluşuyor.

İkincil maden yataklarında ise altının yüksek direnç gösterdiği kaya yüzeyindeki erozyon ve havayla temas, geniş alüvyonlu yatakların oluşumuna yol açıyor ve bunlar nehirlerle taşınıyor. Altınla karışık alüvyon, bin yıllık süre içinde nehirler yoluyla dağlardan dere yatağına iniyor. Sudan 19 kat daha ağır olan altın dibe çöküyor. Bu nedenle nehir tabanlarında, büyük taş ya da kayaların çevresinde, çatlaklarda veya nehrin çok yavaş aktığı geniş bölümlerin tabanlarında birikiyor.

Altın bulma çalışmalarındaki modern yöntemlerde jeoloji, kimya ve fizikten birlikte yararlanılıyor. Maden yatağı bulunduktan sonra, sondaj yöntemiyle örnekler alınıyor ve altının kalitesi saptanıyor. Ardından altın kaya yatağından ayıklanıyor. Bunun için “elek” ya da çeşitli yöntemler kullanılıyor.

Dünya Altın Üretimi

Güney Afrika, dünya altın üretiminde ilk sırada yer alıyor. Onu ikinci sırada ABD takip ediyor. Avustralya, Çin, Peru, Rusya, Endonezya ve Kanada, en çok altın üreten diğer ülkeler arasında yer alıyor. Bugün dünya üzerinde 50 ülke, her yıl 2500 ton altın üretiyor. Ancak, yeni geliştirilen düşük maliyetli teknolojilerle üretimin artırılacağı sanılıyor.